Контакти

Торговий департамент:

+380 32 294-87-77

myroslava@rosan-cp.com.ua

Романів Мирослава

Депозитарний департамент:

+380 32 294-87-76

kriss@rosan-cp.com.ua

Церох Христина

Юридичний департамент:

+380 32 294-87-75

natalya@rosan-cp.com.ua

Добровольська Наталія

Загальний відділ:

+380 32 222-53-87 факс 

office@rosan-cp.com.ua

 Адреса для листування:

            79035 м. Львів, вул. Пасічна 135, ТОВ «Підприємство «Росан - Цінні Папери»